https://www.thebusinessland.com

https://www.thebusinessland.com je privatni blog, odnosno sajt o finansijama, životu i uspehu.

Ukoliko želite da učestvujete ili Vam je potrebna podrška, kontaktirajte nas putem:

Email adrese: support@thebusinessland.com

Facebook stranice: https://www.facebook.com/tbusinessland

Instagram stranice: https://www.instagram.com/the_business_land

Administrator:

shef@thebusinessland.com