Datum stupanja na snagu: 08.06.2018

Klikom na “izađi i prihvati“ dugme, pristajete na dole navedene uslove korišćenja, kao i Pravila Privatnosti. Takođe dajete svoj pristanak i potvrđujete da sve administratore, kreatore, osnivače i one koji učestvuju aktivno u izgradnji ove zajednice i u aktivnostima The Business Land (u daljem tekstu Sajt), te da ih ograđujete od bilo kakvog vida tužbe, te da ne postoji mogućnost da odgovaraju za bilo kakvu nanetu štetu, prouzrokovanu korišćenjem Sajta.

1. Da li se ovi Uslovi mogu menjati?

Možemo promeniti ove Uslove tako da poštuju promene zakona ili da reflektuju promene sajta. Ako to uradimo, obavestićemo Vas razumnim putem i objavićemo revidirane Uslove na Sajtu. Ako koristite Sajt nakon što smo Vas obavestili o svim promenama, onda ste saglasni sa promenama. Sve promene koje napravimo neće se odnositi na spor koji je nastao među nama pre datuma stupanja na snagu revidiranih Uslova.

Možemo u bilo koje vreme da (a) promenimo ili obustavimo sve ili deo Sajta, bilo kom licu ili lokaciji koju odaberemo, iz valjanih razloga (na primer, poštovanje promena zakona, zaštita bezbednosti Sajta, ili pravljenje tehničkih usklađivanja); (b) zahtevamo plaćanje za korišćenje Sajta; i (c) ponudimo prilike nekim ili svim korisnicima. Pokušaćemo da Vas obavestimo ukoliko promenimo Sajt na bilo koji način koji ima negativan ili značajan uticaj na korisnike, ili ukoliko povećamo naknadu za korišćenje Sajta, koja trenutno ne postoji, niti je planirano da je bude.

2. Uslovi korišćenja:

Kada koristite naš Sajt, morate poštovati zakon. Pored toga, ne smete:

Objavljivati ili slati materijal koji jeste ili može biti lažan, uvredljiv, preteći, uznemiravajući, zastrašujući, poziva na mržnju, ili koji na drugi način ne poštuje druge ljude.

Objavljivati ili slati materijal koji sadrži uvredljive izraze, slike, promoviše političke ideje ili poruke, alkohol, drogu, duvan, ili oružje.

Objavljivati ili slati materijal koji pripada drugim licima, kao što su slike ili video snimci koje je snimila druga osoba, ukoliko nemate pismeno dozvolu te osobe. Drugim rečima, sve što objavite ili pošaljete mora biti Vaše originalno delo.

Objavljivati ili slati materijal koji sadrži slike, glas ili lične podatke druge osobe, osim ukoliko nemate pismenu dozvolu te osobe ili, ukoliko je ta osoba maloletna, dozvolu roditelja ili staratelja.

Objavljivati ili slati materijal koji sadrži ime ili logo neke kompanije, pored nas.

Objavljivati, slati i koristiti viruse i druge kompjuterske kodove, datoteke i programe koji mogu naškoditi sajtu ili našem sistemu i imovini.

Koristiti Sajt u komercijalne (više nego lične) svrhe, na primer, radi postavljanje oglasa, ili koristiti Sajt na način koji je uključuje prevaru ili krši zakon.

Prikupljati podatke o ostalim korisnicima, kao i remetiti rad Sajta ili sprečavati druga lica da koriste Sajt, pokušavati da rastavite Sajt ili bilo koji njegov deo, takođe i uklanjanje autorskog prava, zaštitnog znaka i ostalih obaveštenja o vlasništvu.

Uključiti bilo koji deo u bilo koji proizvod ili uslugu, a ni sistematično preuzimanje i čuvanje sadržaja.

Odgovorni ste za dobijanje i plaćanje uređaja, internet konekcije, i sve ostale opreme i usluga koje su Vam potrebne za korišćenje Sajta

3.  Da li Vam treba korisničko ime i lozinka?

Registrovanje može postojati radi korišćenja Sajta, trenutno postoji samo besplatna pretplata na naš sadrzaj, kao i prikupljanje podataka prilikom ostavljanja komentara. Ukoliko imamo opravdan razlog, možemo odbiti ili zahtevati da promenite korisničko ime, lozinku i ostale informacije koje nam pružate prilikom registrovanja. Vaše korisničko ime i lozinka su isključivo za Vašu ličnu upotrebu i ne treba da ih delite sa drugima. Ne snosimo odgovornost za upotrebu Vašeg korisničkog imena i lozinke koja je izazvana Vašim propustom pri održavanju poverljivosti takvih informacija. Morate nas odmah obavestiti ukoliko otkrijete da je drugo lice koristilo Vaše korisničko ime ili lozinku.

4.  Šta je sa sadržajem koji objavljujete?

Sajt Vam moze dozvoliti da objavite ili podelite informacije i materijal (svaka od ovih stavki naziva se Objava), npr. na strani članka, intervjua, reportaze, na oglasnim tablama, itd. a pošto Vaše Objave mogu videti (i mogu ponovo objaviti) ostali korisnici, treba da budete pažljivi o materijalima koji uključujete u njih. Takođe treba da vodite računa o ponovnim objavama i ostalom korišćenju tuđih Objava. Ne snosimo odgovornost za Vaše Objave ili Objave svih ostalih korisnika, ili za komunikaciju sa ostalim korisnicima. Ukoliko odlučite da svoje lične i ostale podatke načinite dostupnim ostalim licima putem Usluga, to činite na sopstveni rizik.

Možemo nagledati Sajt i promeniti ili ukloniti Objave pre ili nakon njihovog pojavljivanja na njemu. Možete podeliti informacije o upotrebi usluga, Objava, ličnim podacima ukoliko se to zahteva u skladu sa zakonom; ako to zahtevaju organi za sprovođenje zakona, sud i ostali državni organi; ili na drugi način, kao što je objašnjeno u Politici privatnosti.

5.  Kako možemo da koristimo sadržaj koji objavite?

Vi posedujete svoje Objave, ali nama dajete određena prava na korišćenje. Naročito nam dajete pravo da, bez plaćanja naknada, prikažemo Vaše Objave na Sajtu i da na druge načine koristimo Objave, u bilo koju svrhu, u bilo kom obliku ili medijumu, širom sveta i bez vremenskog ograničenja (i da dozvolimo drugim kompanijama da to čine). Ukoliko sa nama podelite svoje ideje ili predloge o Sajtu ili o bilo čemu drugom, saglasni ste da Vaše ideje i predlozi nisu poverljivi i da možemo da ih koristimo u bilo koju svrhu, bez plaćanja i ostalih obaveza prema Vama, i bez obaveze identifikovanja Vas kao izvora.

Potvrđujete da imate sva neophodna prava da biste nam dodelili prava opisana u ovom odeljku. Saglasni ste da nećete osporavati naše korišćenje Vaših Objava po bilo kom osnovu, uključujući ono što zakon definiše kao „moralna prava“.

6.  Koje su naše odgovornosti koje se tiču Sajta?

Sadržaj dostupan preko Sajta služi isključivo za opšte informisanje i ne predstavlja savet. Trudimo se da održavamo Sajt funkcionalnim u svako vreme, ali ne možemo da garantujemo da će biti uvek sve informacije biti dostupne, ažurirane, potpune, tačne ili bezbedne. Sajt mogu uključivati greške i materijal koji krše navedeno. Takođe, druga lica mogu menjati sajt bez naše dozvole.

Ne snosimo odgovornost za štetu nastalu kao rezultat upotrebe (ili nemogućnosti upotrebe) Sajta, uključujući štetu izazvanu štetnim softverima (malver), virusima i netačnim ili nepotpunim informacijama i materijalom, ukoliko takva šteta nije rezultat našeg namernog lošeg postupanja ili teškog zanemarivanja.

7.  Koja je Vaša odgovornost ako smo tuženi?

Ukoliko smo tuženi jer ste Vi prekršili ove Uslove (na primer, ako ste objavili tuđ video i ta osoba tuži nas za upotrebu njenog vlasništva), onda nam morate platiti  sve troškove u vezi sa tužbom, ukoliko to zakon dozvoljava. Troškovi mogu obuhvatati, na primer, sve iznose koje moramo isplatiti tužiocu; troškove odbrane (uključujući troškove advokata); i ostale troškove i naknade.

8.  Kako se ovi Uslovi mogu raskinuti?

Možemo stalno ili privremeno raskinuti ove Uslove i Vaše pravo da koristite sajt ukoliko ne poštujete ove Uslove. Ukoliko je to moguće, pokušaćemo da Vas obavestimo najmanje dvadeset četiri (24) sata pre takve suspenzije ili raskida. Ukoliko, međutim, sa opravdanjem verujemo da ste prekršili važnu odredbu ovih Uslova, onda možemo odmah da suspendujemo ili raskinemo Vaše pravo na korišćenje Sajta. Možete bilo kada prestati da koristite Sajt.

Ukoliko raskinemo ili suspendujemo Vaše pravo na korišćenje Sajta, možemo odmah deaktivirati ili izbrisati Vaše korisničko ime, lozinku, nalog i sav povezani materijal i nećemo biti u obavezi da Vam obezbedimo pristup istim.

9. Zaštita privatnosti

The Business Land poštuje privatnost svojih korisnika i posetioca portala. Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o korisniku, The Business Land neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja pravila The Business Land.

Pravila Privatnosti mozete pročitati klikom na tu rečenicu.