The Business Land

Izvanredno stanje računa, duha i tela

Oznaka: uspeh (Page 1 of 2)

Francuska sprečava bacanje garderobe i hrane

Francuska sprečava bacanje garderobe. Kao nastavak mera zakona iz 2016, kada su potpuno zabranili bacanje hrane. Slika preuzeta sa sajta unsplash. Autor Becca Mchaffie.
Sprečava bacanje garderobe. Francuska kao nastavak mera zakona iz 2016, kada su potpuno zabranili bacanje hrane. Slika preuzeta sa sajta unsplash. Autor Becca Mchaffie.

Francuska nastavlja poteze iz 2016

Francuska sprečava butike da bacaju garderobu. Ta Evropska država je istrajna u svojim odlukama da se izbori sa bacanjem smeća i smatra da se neiskorišćena garderoba može humanije upotrebiti.

Read More

mentalitet kraba

Mentalitet kraba – kofa sa krabama

Postoji jedan neologizam koji su naučnici nazvali “Kofa sa krabama“, odnosno drugi izraz koji se češće upotrebljava u tim krugovima je “Mentalitet kraba“. O čemu se zapravo radi?

Read More

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Sudija u nama

Da li ste ikada čuli za pojam “unutrašnji sudija“ i da li znate kako se on stvara? Doći ćemo do toga. Koliko puta ste na ulici zatekli majku ili oca sa detetom, dete, čija svest o sopstvenom postojanju još uvek nije dovoljno razvijena i roditelj koji sebi daje za pravo da na to malo izgubljeno stvorenje galami pred ljudima i svetom, zato što je eto, dete palo ili razbilo čašu. Za to nevino biće, koje ne poznaje razliku između dobrog i lošeg, već samo po urođenoj dečijoj intuiciji uvek bira dobro, za njega je svet beskonačno mesto istraživanja. To je njegova radionica, u kojoj uz pomoć roditelja uče šta se sme, a šta ne. Tu se u pozadini nesvesno rađa i njihov budući unutrašnji sudija, onaj koji će im kada odrastu stalno govoriti u uvo o njihovim postupcima. Od nas zavisi da li će taj sudija biti kritičar, podrška ili zlatna sredina. Na tom mestu, u toj radionici deca se uče kontrastu i životu pragmatično, a to “držanje bukvara“ ne znači apsolutno ništa, onda kada je nešto već urađeno.

Read More

Page 1 of 2

Stranica je vlasništvo: The Business Land & Belgrade, Republic of Serbia The Business Land Ⓒ